Hội trường huyện Đồng phú

Tiếp nối thành từ công trình Cổng Chào Huyện Đồng Phú , Ban Thường vụ Huyện đã tiếp tục chọn đối tác xây dựng là Công ty TNHH Xây Dựng Nội Thất Thương Tín để xây dựng hội trường huyện Đồng Phú. Với yêu cầu phải thể hiện được sự quyết tâm trở thành huyện trọng điểm về công nghiệp của Bình Phước, Công ty Xây Dựng Nội Thất Thương Tín đã lên thiết kế và thi công công trình Hội Trường Huyện Đồng Phú một cách xuất sắc.

Sau khi đã được phê duyệt bản thiết kế Hội Trường Huyện. Xây dựng nội thất Thương Tín đã gấp rút thi công để không chậm trễ thời gian cũng như tiến độ công trình. Đích thân Giám Đốc công ty Xây dựng nội thất Thương Tín đã trực tiếp xuống và giám sát công trình.

Hình ảnh thi công công trình

Thi công phần nền móng và đổ trụ Hội Trường Huyện

Thi công phần mái vồm Hội Trường Huyện

Đích thân Giám Đốc Xây Dựng Nội Thất Thương Tín giám sát công trình

Công trình đi vào giai đoạn hoàn thiện 

Thi Công trần nhà và lắp điều hòa , ánh sáng Hội Trường Huyện

Hội Trường Huyện Đồng Phú đã hoàn thiện

Bài viết liên quan