Công Trình Phòng Giao Dịch Của Ngân Hàng SHB

Tiếp nối thành công của những công trình đã thực hiện , uy tín cũng như chất lượng đã được Công ty TNHH Xây Dựng Nội Thất Thương Tín thể hiện bằng những công trình trọng điểm thực tiễn. Ngân hàng SHB đã lựa chọn Xây Dựng Nội Thất Thương Tín để thực trùng tu lại các phòng giao dịch Ngân Hàng SHB với diện mạo mới mẻ và nét hiện đại, phong cách năng động.

 

Hình ảnh thực tế tại các phòng giao dịch Ngân hàng SHB

Khai trương phòng giao dịch mới của Ngân hàng SHB

Diện mạo mới , phong cách mới của Ngân hàng SHB

Trùng tu và sửa chữa lại nội thất phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh thuộc chi nhánh SHB Sài Gòn

Sửa chữa lại mặt tiền và nội thất phòng giao dịch Hồ Chí Minh –  Ngân Hàng SHB

Bài viết liên quan