Công trình tiêu biểu đã hoàn thành

Bằng khen

Bằng Khen tặng Công Ty TNHH Thương Tín trong việc trùng tu Đền Hùng – Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Bằng khen tặng Công Ty TNHH Thương Tín trong việc xây dựng và phát triển Tỉnh Kiên Giang